Marcelkl

                                       

Marcel Westerhoud

drs. M. Westerhoud CFE, CIA, CISSP, SCF

Marcel heeft een passie voor bijzonder (integriteits-)onderzoek. Hij studeerde af als bedrijfseconoom bij de vakgroep interne en externe verslaggeving aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en volgde daarna de tweejarige postdoctorale opleiding Forensic Auditing, eveneens aan de Erasmus Universiteit. Marcel is daarnaast gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging (CISSP) en internal auditing (CIA). Hij heeft als manager van de afdelingen Forensic Services en Strategic Risk Management bij Hoffmann ruime ervaring opgedaan in het uitvoeren van en leidinggeven aan onderzoeken naar fraude, corruptie en overige integriteitschendingen in de private en publieke sector. Marcel verzorgt voor de doelgroep van financiële professionals met enige regelmaat cursussen en publicaties over het onderwerp fraudebeheersing. Hij is de oprichter van QED Integrity Services, een van de fusiepartners van EBBEN Partners.

westerhoud@ebbenpartners.nl