Joke van IJzeren

drs. J. Van IJzeren

Joke is strategisch adviseur en leiderschapscoach op het gebied van organisatieontwikkeling en integriteit. Daarnaast werkt zij als programmaleider bij Nyenrode Business Universiteit nauw samen met de vernieuwers van deze tijd op het gebied van ‘transformational change & leadership’. Zij past deze nieuwe ziens- en werkwijzen toe in haar werkzaamheden binnen organisaties. De 20 jaar praktijkervaring bij ‘de praktijk van’, Pentascope en KPMG Ethics & Integrity, maken haar tot een ervaren, krachtige begeleider van complexe organisatieveranderingen en hun leiders.  In haar werk kijkt ze met een integrale, veranderkundige blik. Want alleen als je naar het geheel kijkt, zie je welke interventies nodig zijn. Bij het individu en in het collectief. Zowel op de harde kant (structuren, processen, afspraken) als op de zachte kant (cultuurwaarden, competenties, overtuigingen). Hierdoor wordt zichtbaar welke samenhang van interventies nodig is om te komen tot integere organisaties waar zuiver en rechtvaardig wordt gewerkt.

Naast haar adviesrol voor het management (‘primaire lijn’) heeft Joke ook ervaring in het opzetten van ‘het secundaire vangnet’ (beleid, klachtencommissie, netwerk vertrouwenspersonen) om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Ze heeft voor verschillende organisaties gewerkt als vertrouwenspersoon en lid van klachtencommissies. Ook traint zij vertrouwenspersonen en klachtencommissies. Tevens heeft zij verscheidende onderzoeken uigevoerd naar ongewenst gedrag op de werkvloer (seksuele intimidatie, agressie & geweld en pesten). Hiernaast is zij dagvoorzitter voor ‘large scale events’ en heeft zij diverse publicaties & lezingen op haar naam staan over integriteit & leiderschap, (on)gewenst gedrag in organisaties en organisatietransformatie.

vanijzeren@ebbenpartners.nl

 

 

J. van Ijzeren - res zw. 800