Ebben Partners

EBBEN FORENSIC TECHNOLOGY

Van alle data die er wereldwijd bestaat, is 90% in de loop van de afgelopen twee jaar geproduceerd. Deze exponentiële groei zal zich naar verwachting voortzetten. In organisaties ligt een groot deel van de informatie met betrekking tot communicatie, facturering, projectbeheer, productie, commerciële activiteiten vast in het digitale domein. Een deel daarvan vindt plaats in een gestructureerde omgeving, zoals in het financiële systeem of ERP-systeem. Een belangrijk deel speelt zich echter ook af in applicaties die de gegevens op minder gestructureerde wijze opslaan, zoals (e-mail)correspondentie of documentatiesystemen. In de dagelijkse praktijk houdt deze overvloed aan gegevens een risico in voor veel organisaties. De grip op de processen kan verdwijnen en het is door de steeds grotere hoeveelheden  - dynamische - gegevens lastiger om 'in control' te blijven op onder meer privacyaspecten, informatiebeveiliging en frauderisico’s.

Naast deze risico’s bieden deze ontwikkelingen echter ook de nodige kansen. Doordat handelingen van gebruikers van een geautomatiseerd systeem steeds meer digitale sporen achterlaten, bestaan er ook steeds meer mogelijkheden om de data binnen de onderneming ten positieve aan te wenden. EBBEN Forensic Technology biedt een aantal oplossingen die hierop zijn toegesneden.

  • EBBEN-Discovery ©
  • EBBEN Fraud Analytics
  • EBBEN Digital Forensics
  • EBBEN Open Source Intelligence.

ebben-Discovery ©

Voor het inzichtelijk maken en beheersbaar houden van onderzoek in de groeiende hoeveelheid, met name ongestructureerde data biedt EBBEN een e-Discovery oplossing. Wij werken op dit gebied samen met technology partner Zylab, een gerenommeerde partij waarmee de voortdurende ontwikkeling en robuuste werking van de technologie is gegarandeerd. EBBEN voegt daar specifieke kennis op gebied van fraude, risk management, (data)governance en compliance aan toe, gecombineerd met een ruime ervaring met de implementatie en geïntegreerde toepassing van e-discovery technologie.

EBBEN Discovery © biedt de mogelijkheid om om efficiënte wijze een grote hoeveelheid data te doorzoeken, te filteren, patronen te herkennen en de resultaten op een inzichtelijke wijze te visualiseren. Daarmee kan deze technologie een belangrijke bijdrage leveren aan bijzondere onderzoeken, maar ook als data room bij een M&A traject, of bijvoorbeeld bij een audit op compliance aspecten. EBBEN gebruikt deze technologie bij de projecten voor opdrachtgevers, maar helpt ook bij de implementatie bij organisaties die zelf toegang willen tot deze technologie. Data kunnen efficiënt en veilig worden verwerkt en op een gecontroleerde wijze worden beheerd, van het begin van de cyclus (het identificeren en verzamelen) tot het einde  ervan (de vernietiging).

EBBEN FRAUD analytics

Een belangrijke toolset bij het inzichtelijk maken van met name gestructureerde gegevens – in bijvoorbeeld ERP-systemen of administratieve omgevingen - is die van data analyse. Bij de dienstverlening van EBBEN ligt de focus voor een belangrijk deel op wat wij noemen ‘fraud analytics’. Dit is een techniek die kan helpen met het traceren van frauduleuze transacties of andere onregelmatigheden. Het begint met het onderkennen van de (digitale) locaties in de organisatie waar zich relevante gegevens bevinden. De ervaring leert dat er in de vorm van bijvoorbeeld verkeersgegevens, logging, metadata,  systeem data en databases vaak veel meer relevante data voorhanden zijn dan die waaraan men in eerste instantie zou denken. De tweede stap is het onderkennen van de specifieke frauderisico’s voor de organisatie en het koppelen van patronen in de gegevensstroom die daaraan gerelateerd kunnen worden. Door middel van analytische technieken, data mining, het herkennen van anomalieën en visualisatie methoden, kan inzicht worden verkregen in onregelmatigheden, frauderisico’s, opvallende uitzonderingen en patronen die nadere aandacht verdienen.

Data analyse en fraud analytics komen niet in plaats van conventionele controls en onderzoeksmethoden, maar voegen daar wel een aantal belangrijke eigenschappen aan toe. Ten eerste wordt het mogelijk om de het ‘silodenken’ dat in veel organisaties nog bestaat, te doorbreken. Data van verschillende afdelingen of processen kunnen worden gecombineerd en kunnen daarmee nieuwe inzichten opleveren. Een tweede punt is de objectivering van de inspanningen. Als data analyse op een goede manier wordt ingezet, kan kan een efficiënte en afgewogen keuze worden gemaakt voor de gerichte inzet van menskracht. En last but not least, de ontwikkelingen op gebied van data analyse en fraud analytics gaan razendsnel. Op basis van ervaring kunnen systemen zelf leren en patronen onder de oppervlakte gaan herkennen die door conventionele detectiemethoden gemist worden. Kortom: Fraud analytics heeft de toekomst.

EBBEN DIGITAL Forensics

Voor het zoeken naar sporen en bewijzen in een geautomatiseerde omgeving is soms meer nodig dan analyse of discovery van de direct beschikbare data. Veel vragen die betrekking hebben op handelingen van een gebruiker op een computer kunnen met forensische technieken worden beantwoord. Men kan dan denken aan het herstellen en weer inzichtelijk maken van gewiste bestanden, het analyseren van een tijdlijn van gebeurtenissen op een systeem of bijvoorbeeld het koppelen van het uitlekken van gevoelige informatie aan een bepaalde gebruiker van het systeem.

EBBEN beschikt over de slagkracht om in omgevingen van iedere omvang en complexiteit data op een forensisch deugdelijke wijze veilig te stellen, inzichtelijk te maken en te analyseren. Wij hebben de kennis en ervaring om onze klanten te ondersteunen met het volgen van de juiste procedures en de bewijsvoering, die zodanig tot stand is gekomen dat deze zonodig de toets der kritiek in de rechtszaal kan doorstaan.

EBBEN Open source intelligence

Met de groeiende hoeveelheid data op internet nemen ook de mogelijkheden toe om informatie te verzamelen voor verschillende doeleinden. Dat kan zijn voor het uitvoeren van een screening of due diligence onderzoek. Maar ook informatie die gebruikt wordt bij strategische analyses of toedrachtsonderzoeken.

Slechts een klein deel van de informatie is te achterhalen via Google of andere zoekmachines. Hiermee wordt een fractie van de informatie op internet doorzocht. Onder water bevindt zich een zee aan informatie in databases, en andere – niet direct toegankelijke – bronnen, waarmee het verschil gemaakt kan worden. EBBEN heeft de kennis en tools om deze zoekkracht in te zetten voor onze opdrachtgevers.