Ebben Legal

 

Middels een samenwerking met EBBEN Partners zijn de onafhankelijke advocaten van EBBEN Legal direct inzetbaar op dossierniveau. Bij de aanname van een zaak wordt beoordeeld aan welke specifieke expertises behoefte is. De advocaten van EBBEN Legal kunnen worden ingezet als adviseur tijdens de onderzoeken of als verlengstuk indien er na of tijdens de procedure maatregelen dienen te worden getroffen teneinde uw positie of belangen veilig te stellen.

De website van EBBEN Legal vindt u hier